UNDERSÖKNINGS METODIK

Här kommer kurser för dig som vill undersöka mera och djupare.

Den här kurser är uppdelad i 2 pass fristående ifrån varandra. Man kan gå båda eller bara den ena man vill.  Den vänder sig till dig men anatomisk bakgrund så som ex: Massör, fotterapeut, medicinsk massage terapeut etc.

På den ena delen går vi igenom bäckenet. Vi kommer att lära oss att använda ortopediska och neurologiska tester.. Vi kommer titta på rörlighet. Vi kommer titta på olikheter. Under den här dagen kommer vi att få veta vad kan vi göra och vad  vi inte ska göra. Vi kommer förklara differentialdiagnostik samt kontraindikationer utifrån dom tester vi gör.  Vi kommer titta på sambanden mellan bäckenet och knä,fot,rygg så att vi får en helhets bild.


Den andra delen kommer att vara precis som den första med då är området nacke och axlar.

Vi tror att du genom att gå den här kursen kommer bli säkrare på att undersöka. Du kommer också att bli tryggare i vad du kan göra och inte kan göra något åt. Vi tror att du även kommer att få en tydligare bild när du kanske behöver ett annat verktyg.

Vi kommer inte att gå igenom hur du skall behandla utan vi kommer förklara vad du ska behandla. Varför då ? Jo för att vi alla har olika verktyg och behandlings tekniker. Ni väljer själva hur ni skall behandla efter att ni har undersök.

Kurserna är en dags kurser 9-16

Antalet platser är begränsade till 8 personer per/tillfälle

Kostnad är 3200kr + moms.

Kurskompendium erhålls " mejlas ut dagen innan )

Kursintyg mejlas ut efter genomförd kurs.

Kurs hållare är Claes Florman 34 år som kiropraktor och

Kenneth Ericsson 16 år som Medicinska Massageterapeut

Kurs anmälan klicka här