QINOPRAKTIK

QINOpraktik är en kombination av Kiropraktisk och kinesisk filosofi och behandlingstekniker som härstammar från till exempel Kinesiologi, Osteopati, EFT, NLP och Massageterapi som fått namnet QINOpraktik.

QINOpraktik är en manuell behandlingsform som betonar kroppens helhet och självreglerande/ självläkande förmåga.

Fysiska, psykiska och kemiska obalanser men framför allt negativa tankar/rädslor och stress leder ofta till störningar i våra kroppar. Precis som loggan indikerar så är detta en kombination av öster- och västerländsk filosofi och medicin, där balans är nyckelordet.

Mål:

QINOpraktikens mål är att upprätthålla balans mellan struktur, psyke och kemi.

QINOpraktik skiljer sig oerhört från all annan form av behandling.

Vi behandlar obalanser i kroppen och jagar inte efter symptom.

För oss är symptom bara slutresultatet av att något inte står rätt till i kroppen.

Vi brukar likna det med dominobrickor som faller på varandra. Symptomet kanske är nummer 10 i ordningsföljden. Vi kan inte utgå från denna bricka i våra behandlingar, utan vi letar efter den första dominobrickan i kedjan, det är denna vi vill "behandla".

Till exempel är ett diskbråck bara slutresultatet till en tidigare funktionell obalans (muskulära obalanser i ryggen, eller kring höften) inte själva grundorsaken.

Grundprinciper och filosofi:

Grundprincipen inom QINOpraktiken är att rörelseapparaten, cirkulationen, fysisk- & psykisk hälsa/ohälsa och nervsystemet bildar en helhet.

Vidare utgår QINOpraktik från att struktur (t. ex muskulatur) och funktion (rörelse t. ex i en led) är ömsesidigt beroende av varandra.

Nästan alla kiropraktorer, naprapater och massörer utgår från struktur, det är något fel på strukturen. Kiropraktorn utgår från lederna medans naprapaten och massören utgår från att det är fel på musklerna. Vi gör ingetdera. Vi fokuserar inte på strukturen. Den spända musklen eller dåligt fungerande leden är endast slutresultatet av en tidigare funktionell, mental eller strukturell obalans.

Det är denna obalans vi vill hitta och behandla - inte slutresutatet, det som du upplever som symptom.

En annan mycket viktig beståndsdel inom QINOpraktik är vårt psykiska/emotionella tillstånd. Hur du mår mentalt (psyke) påverkar även din kropp (soma). Ett exempel är hur du tolkar signaler utifrån (eller inifrån) - en depression kan leda till fysisk smärta, på samma sätt som kronisk smärta kan leda till depression.

Qinopraktik utbildningen är 3 tillfällen om 4 dagar ( Torsdag-Söndag)vid varje tillfälle. Man måste ha gått alla 3 steg för att erhålla diplom

Kostnad 5900 kr+moms /per steg.

Anmälnings avgift 500 kr+moms

Anmäl dig till den här kursen här

Vill du läsa mera om Qinopraktik så klicka här