QINOPRAKTIK NEUROLOGISK BALANSERING

Detta är steg 3 till Qinopraktiker men även en fristående kurs som lämpar sig för alla olika terapeutiska yrken

Kursen är på 3 dagar  ( 4 dagar för Qinopraktiker)  Fred- Söndag

Förkunskaper:  Anatomiska:


Kursinnehåll:

Muskeltestdiagnostik. Kinesiologisk muskeltestning. Tillämpad- och Funktionell Kinesiologi, Neurofysiologi.

Behandlingstekniker:

Diverse behandlingstekniker hämtade från bl a kinesiologin, t ex Nurologisk Balansering, Pitch, Roll and Jaw.

Kursintyg:

Efter kursen erhåller du ett kursintyg

Kostnad 5900kr + moms

Anmälnings avgift 500 kr betalas in på BG 203-7034.

Lärare : Qinopraktikens grundare Michael Dahlström

Läs bokning och avboknings villkoren här

För anmälan klicka här


Mer om kursen " ett ax plock "

Smärtor i rörelseapparaten blir allt vanligare. Man kan säga att det är vår nya folksjukdom.

Det finns massvis av terapeuter, och läkare, som försöker behandla denna "olyckliga" grupp, men tyvärr blir behandlingsresultaten sällan bestående (delvis på grund av personerna själva) utan besvären återkommer om och om igen. Varför?

Cellerna och vi som cellsamhälle anpassar oss till rådande förhållande. Så... OM en felställning finns så anpassar vi oss efter den. Människan som art har kommit så långt i utvecklingen tack vare en otrolig anpassningsförmåga som gör att kroppen kan lära sig att utföra vissa "onaturliga" rörelser. Enformiga och/eller upprepade rörelser bidrar till felställning och överbelastning.

Balansen mellan olika muskler är mycket viktig! Men... även kroppens förmåga att uppfatta position, balans, energi och mentala tillstånd är otroligt viktiga komponenter för vårt fysiska och psykiska välbefinnande.

Denna kurs kommer att lära dig hur du synkroniserar vänster och höger hjärnhalva, vilket är oerhört viktigt när det gäller att uppnå en långvarig effekt med dina behandlingar.

Vill du läsa ännu mera så klicka här