Köp och betalnings villkor.

Myownway utbildning & utveckling säljer endast till yrkesverksamma terapeuter

Vi erbjuder utbildningar enbart till anatomiskt utbildade personer.

Anmälningsavgiften  skall betalas till BG 203-7034 märkt med deltagarens namn. Resterande kurs belopp skickas ut 14 dagar innan aktuell kurs som faktura med 10 dagar netto och skall vara betald innan aktuellt kurs datum.

Du har alltid 14 dagar på dig att ångra din anmälan och återfår din anmälningsavgift tillbaka. Räknat från den dagen du anmälde dig.

Avbokning av kurs kan ske senast 30 dagar innan kurs tillfället. Anmälningsavgiften betalas inte tillbaka i dessa fall.

Vid senare avbokningar skall full avgift erläggas.

Vid eventuell akut avbokning senare är 30 dagar innan kursdatum skall full avgift erläggas men deltagaren har 12 månader (från avboknings datum) på sig att gå någon av våra kurser och använda erlagd betalning som fullbetalning alternativ delbetalning vid någon av våra andra kurser. ( Gäller ej inköpta kurser ex Dynamic Tape, Qinopraktik, Öronakupunktur)

Vid inställda kurser så meddelas det senast 14 dagar innan kurstillfället. Anmälnings avgiften betalas då tillbaka om deltagaren inte vill nyttja den till att anmäla sig till en kurs vid ett annat tillfälle
.